گیمرها که راضی باشند؛ خدا هم راضی است.

 در تکمیل گفته های وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس آذری جهرمی باید به این موارد نیز اشاره داشت. «بله دقیقا. همه متخصصین برای ارزیابی بالاترین اندازه کیفیت…

دعای بامدادی

دعای بامدادی بعنوان دلنوشته خدایا در این زمان جزو محرومان از نگاهت قرار نده. به هر کیش و آیینی که باشیم همیشه دست خود را برای کمک به ما بفرست…

تلگرام و نیمه پنهان توسعه

تلگرام و نیمه پنهان توسعهسلامهمه ما از لحاظ فنی و کارکرد هیچ گفته ای در رد این مسأله نداریم که تلگرام از لحاظ فنی و ویژگی ها بهترین هست به…

و هرگز در مورد کاری

و هرگز در مورد کاری نگو: «من فردا آن را انجام می‌دهم» مگر اینکه خدا بخواهد!و هرگاه فراموش کردی، (جبران کن) و پروردگارت را به خاطر بیاور؛ و بگو: «امیدوارم…