مستندی از فناوری خط گل (Goal-Line) که توسط فیفا تی وی منتشر شده است. این ویدیو به مناسبت جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل قرار داده شده که قرار است از این فناوری در این جشنواره بزرگ فوتبال استفاده شود.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer