گفته های خود را در جمع های مجازی جدی بگیرید، در شرایطی هستیم که نباید تحلیل درست در مورد برخی مسایل در رسانه ها منتشرشود. اطلاعات گنج است و برای آن جنگ می شود وحتی باعث برتری یا آسیب رسیدن می شود، دادن اطلاعات نادرست منظور من نیست ولی اگر چیزی می‌دانید در رسانه ها بیان نکنید در گفتگو های حضوری خودتون تبادل دیدگاه کنید ولی اگر فردی حتی با اطلاع اندک در اندازه محله هم هستید سکوت کنید.

منظور از رسانه، گروه های عمومی شبکه های اجتماعی، انجمن ها، کانال های عمومی یا خصوصی و … است. منظور از اطلاعاتمجموعه داده هایی است که به موجب آن طرف روبرو می تواند از آن جهت تحت فشار قرار دادن، برنامه ریزی، ایجاد خرابکاری و …. بهره برداری کند و می تواند درباره یک پایگاه بسیج، فعالیت و قدرت نیرو های یک گروه نظامی مانند گردان ها و …. باشد.

هوش مصنوعی امکان بررسی کلید واژه‌ها ، خواندن تصاویر و حتی خواندن متن در بخشی از فیلم یا بررسی شباهت های صوتی و تصویری ررابرعهده بگیرد میزان رضایت مردم یا خشم یا احساسات را بررسی کند و بر اساس آن درباره تصمیمات خود استدلال کند. بررسی شدت نفوذ یک شایعه و میزان علایق گروهی از مردم در شبکه های اجتماعی توسط ابزار های گوناگون که با هم همکاری می کنند چیزی نه تنها غیر ممکن نیست بلکه عملی شده است.
هوش مصنوعی هنوز تصمیم گیر نهایی نیست ولی پالایشگر داده ها و دسته بندی کننده است. در ایران می توان گفت که در حد تحقیقات مانده ولی در غرب از آن بهره برداری می شود.

شاید این برداشت بشود که گفتگو درسکو های داخلی شما را از این نظر در امان نگاه می دارد ولی باید بیان کرد که هر شبکه ای با دسترسی آزاد در اینترنت از ماشین های خزشگر درامان نیست، این ماشین ها کار جمع آوری داده ها را دارند روش جمع آوری داده ها توسط ماشین های خزشگر گوناگون است ولی به هر صورت آنها از کمترین ارتباط جهت دسترسی بهره برداری می کنند در دنیای تجارت و اینترنت نمونه عینی آن همین جستجوگر های اینترنتی هستند.
باید افزود که همانطور که وظایف یک سفارت خانه بررسی مطبوعات ، خبر ها و حاشیه ها و اطلاع به مقامات بالادستی است، لذا در عصر فناوری و دیجیتال نیز شبکه های مجازی در کشور های صاحب فناوری مانند ایران نیز دارای ارزش است، میزان نفوذ شبکه های اجتماعی ایرانی هر چه بیشتر باشد این مورد وجود دارد که از دید طرف روبرو مورد بررسی و پالایش قرار گیرد.
در انتخابات دوره گذشته آمریکا فیسبوک ، گوگل و چند شرکت دیگر عملا با بررسی مطالب نسبت به پالایش اطلاعات به بهانه جلوگیری نفوذ ایران، چین و روسیه در انتخابات آمریکا بسیاری از مطالب را حذف کردند.

منابع:

  • تحقیقات هوش مصنوعی و سیستم های تصمیم یار و سیستم های پیشنهادگر
  • موتور های جستجوگر و انواع خزشگران وب
  • گزارش های شرکت های غول فناوری آمریکا در جلسات پیش از انتخابات – خبرگزاری دانشجو ۲ شهریور ۱۳۹۷

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer