مقدمه

شاید کمتر کسی بداند که گوگل به شما توانایی فرستادن درخواست برای برداشتن برخی از نتایج جستجو را می دهد. این روش بیشتر برای کسانی است که نتیجه ای درباره آنها ثبت شده است و نمی خواهند در جستجو گوگل دیده شود به‌درد می خورد.

آموزش

Google Search Console ابزاری است که گوگل در دست شما قرار داده است تا درخواست شما برای پاک کردن صفحه ای خاص در گوگل استفاده کنید. کار با این ابزار بسیار ساده است و تنها در چند قدم صورت می گیرد.

در همان برگه نشانی برگه (صفحه) ای که می خواهید از گوگل بیرون رود را می نویسید و روی دکمه “removal request” کلیک می کنید در پنجره باز شده یک پرسش پرسیده می شود که برگردان فارسی آن می شود “تصویر یا صفحه وبی بروز یا حذف شده است؟” و شما باید با Yes  و No (پنجره بسته می شود) پاسخ بدهید و روی Next کلیک کنید.

در برگه پسین(بعدی) از شما پرسیده می شود ” آیا هنوز وجود دارد یا حذف شده است؟”.

اگر گزینه یکم را برگزینید از شما می خواهد که کمی درباره آنچه رخ داده است و شما می خواهید به گوگل آگاهی بدهید بنویسید. اگر بلد نیستید به انگلیسی بنویسید، پس از خود گوگل ترنسلیت برای ترجمه متن فارسی خود بهره ببرید. در پایان نیز روی گزینه “removal request” کلیک کنید. منتظر بارگزاری دوباره صفحه شوید.

اگر گزینه دوم را برگزینید از بازخورد شما تشکر می کند.

آدرس صفحه مربوط به حذف از گوگل اینجا است.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer