سلام و خوش آمدید (در داخل این پرانتز باید بگویم که در این نوشته تلاش شده است از واژگان پارسی به جای واژگان بیگانه استفاده شود). بگذارید این نوشتار را از آن جایی آغاز کنم که به دنبال تارنمایی بودم که خدمت برخطی (Online Service)  برای تبدیل نوشته به نگاره (تصویر)  ارائه دهد. زیرا من تمایل به دراختیار گذاشتن برخی از داده های شخصی خود را ندارم برای نمونه شماره تماس یا آدرس رایانامه خب بهترین کار از نگاه من این است که متن آن را تبدیل به نوشته کنم و با یک اسم نادرست در رایانه خود ذخیره و سپس در فضای وب بارگذاری نمایم و در نهایت متن نگاره شده خود را در نوشته خود قرار دهم. شاید در نخستین زمان با خود بیاندیشید که چه کار سخت و بیهوده ای ولی باید بگویم که نگهداری و حفظ داده ها در فضای ایمن سختی نیز دارد.  از این رو در جستجوگر ها به دنبال تارنگاری گشتم که این خدمت تبدیل نوشته به نگاره را انجام دهد.

درباره تارنما

text2image  تارنمایی ساده و با کاربری آسان هست که در نخستین نگاه کاربرد هر گزینه را خواهید فهمید همچنین مانند بیشتر تارنما های همانند این تارنما تنها برای همین خدمت (Service) به کار می رود.

امکانات

همانطور که گفته شد محیط کاربری آن بسیار ساده و آسان است به طوری که اگر کسی با نرم افزار Paint که ساده ترین ابزار نقاشی در سیستم عامل ویندوز است می تواند کاربرد هر گزینه را بفهمد.

محیط نوشتاری گسترده (text area) برای یادداشت متن مورد نظر

اندازه طول و عرض نگاره نهایی (Image Width و Image Height)

قلم و اندازه قلم (Font و Font Size)

رنگ قلم (Forecolor) و رنگ پس زمینه (Backcolor)

Image Format: نوع پرونده نهایی jpg,gif,png

Vertical Align: نحوه قرار گیری متن

برای مراجعه به این وبسایت به آدرس زیر بروید:

www.text2image.com

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer