انتشار نسخه بتا اپن سوزه 12.1

بر طبق خبری گویا نسخه ای آزمایشی از یکی از توزیع های لینوکس به نام اپن سوزه (OpenSUSE) ،نسخه 12.1 منتشر شده است.
همچنین در این خبر از انتشار نسخه فاینال یا پایانی آن تا نوامبر همین سال
گفته شد!

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer