یک نرم افزار مدیریت ارتباطات و همکاری کوچک برای شرکت های کوچک. اگه شما شرکت کوچکی دارید و زبان خارجی شما(انگلیسی) نیز خوب است از آن استفاده کنید

برداشتن مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد

مدیریت ارتباطات و همکاری ها

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer