بررسی رتبه ایران در آمار های جهانی

بررسی رتبه ایران در آمار های جهانی

سال ۲۰۲۱

پاسپورت: ۱۰۱ (۴۲ کشور بدون ویزا) از ۱۹۹ پاسپورت منبع منبع دوم

نانو: ۴ منبع

فوتبال: ۲۱ مردان ۷۰ زنان منبع

بسکتبال: ۲۳ مردان ۷۸ زنان منبع

دانشگاه : رتبه نخست ایران مربوط به دانشگاه آزاد با رتبه ۳۹۵ منبع رتبه نخست ایران مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه جهانی ۳۹۴ منبع

ارتش ۱۴ منبع

رتبه برند ایران ۴۷ منبع

محبوبیت ارز ملی: ۵۷ در بین ۱۶۶ ارز منبع (این شاخص با شاخص ارزش ارز نسبت به سایر ارز ها متفاوت است)

شاخص جهانی نوآوری ۶۰ از ۱۳۲ کشور منبع

جمعیت : ۱۸ از ۲۳۵ کشور منبع

GDP: 208 در مقایسه با ۱۸۲ کشور منبع

شاخص رفاه: ۱۲۳ از ۱۶۷ منبع

شاخص کیفیت زندگی: ۸۲ از ۸۳ منبع

تسلط به زبان انگلیسی: ۵۸ از ۱۱۲ منبع

آزادی مطبوعات:

شاخص گرسنگی: ۳۵ از ۱۲۸ کشور منبع

رتبه بندی سهولت انجام کسب و کار: ۱۲۸ از ۱۹۲ کشور منبع

شاخص حاکمیت قانون: ۱۱۹ از ۱۳۹ منبع

شاخص توسعه پایدار: ۷۴ از ۱۶۵ منبع

زبان: فارسی ایرانی ۳۱ در بین ۱۰۰ زبان منبع

صادرات:

میوه هلو: ۸ ام جهان منبع (تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

میوه پرتغال: ۲۲ از ۱۱۱ منبع(تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

میوه انگور: ۳۸ از ۱۰۰ منبع (تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

گوجه فرنگی: ۳۳ از ۱۱۰ منبع(تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

گوشی همراه: ۱۸۱ از ۱۸۱ منبع (تازه ترین آمار ۲۰۱۸-۲۰۱۹)

صادرات دارو: ۸۶ از ۱۰۰ منبع (تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

نقاشی و طراحی: ۴۰ از ۱۰۰ منبع (تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

خودرو: ۹۵ از ۱۰۰ منبع (تازه ترین آمار برای سال ۲۰۲۰)

شما می توانید دیدگاه خود را به صورت آزادانه همراه با احترام به دیدگاه دیگران اینجا یادداشت کنید. دیدگاه شما پس از بررسی بی طرفانه (تنها از دید توهین آمیز نبودن سنجیده خواهد شد) نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *