سورس بات تلگرامی مدیریت گروه

مبلغ: ۵۰۰۰۰ تومان

یک بات تلگرامی برای مدیریت سوپرگروه های شما. شما می توانید یک بات متحد برای چند گروه مربتط به هم استفاده کنید برای نمونه به طوری که با حذف یک کاربر از یک گروه از دیگر گروه ها نیز محروم شود.

هدایا برای خریدار

 • راه اندازی رایگان در هاست
 • تنظیم کردن سورس برای مشتری تنها برای بار نخست. برای چند بار دیگر هزینه دریافت می شود. (۱۰ هزار تومان)
 • راهنمایی کار با بات
 • همراهی مشتری تا یک ماه
 • زمان تمامی هدایا قابل تمدید برای دوره های بعد در صورت دریافت هزینه هستند.

ویژگی های بات:

 1. دستور ویژه قوانین با ویژگی تعیین چند زبان (مانند: !rules english)
 2. هماهنگ با چند گروه بودن بات
 3. پیام خوش آمد گویی
 4. حذف پیام های خروج
 5. حذف پیام های ورود از طرف تلگرام (جهت مشخص نشدن اینکه کاربر اد شده یا از لینک آمده)
 6. دستور مسدود کردن !ban
 7. دستور هشدار و مسدود کردن پس از سه بار !warn
 8. دستور مسدود کردن از همه گروه هایی که بات در آن هست !bigban
 9. دستور آگاه کردن مدیران گروه توسط دیگر کاربران: !alert
 10. دادن لینک گروه درخواست شده با دستور !link + نام گروه
 11. ثبت هشدارها و اخطار ها در یک کانال برای ثبت گزارش
 12. نمایش ادمین های گروه با دستور !admins
 13. در آوردن کاربر از مسدودی با !unban
 14. پاک کردن هشدار ها با !nowarn
 15. ثبت یک موضوع همگانی برای هم گروه ها با دستورات !savetopic
 16. نمایش موضوع همگانی با دستور !whatistopic
 17. پاک کردن پیام های دارای لینک توسط کاربر (اگر بات باشد پاک نمیکند مانند دیگربات ها)
 18. پاک کردن پیام های فوروارد شده
 19. جستجو در ویکی پدیا
 20. ترجمه متن با دستور !gtl اختصار دو حرفی زبان هدف
 21. نمایش زبان به وقت های محلی دیگر کشور با دستور !time نام منطقه
 22. مسدود کردن بات هایی که توسط کاربران افزوده می شود

مبلغ: ۵۰۰۰۰ تومان

 

مبلغ محصول را از روش های زیر پرداخت کنید:

پرداخت از طریق گپ

صائب خانزاده

مبلغ پرداخت شده بازپس داده نمیشود.