رسانه های رسمی خبری یکی یکی از گپ می روند در این بین خبرنگاران جوان هر روز یک یا دو مطلب می گذارند.‌
یک مطلب دلی بنویسم بد نیست
آقا این ها اگر زورشون میان به ما کاربران گپ احترام بگذارند من اسپانسر میشم بیان از ربات فراگیر رایگان استفاده کنند. پولشون رو نخواستیم.
یعنی ارزش تلگرام از ما ایرانی های ساکن گپ ایرانی بیشتر هست!
یکم به شعور ما داره توهین نمیشه؟
اون آتشی که حواریون صدا و سیما راه انداختند معلوم بود آخرش به عیسی به صلیب کشیده شده می‌رسد. حال اینکه عیسی نزد خداست ولی این ها ادعای پیروی از فرمان عیسی می کنند شریعت زنده نگه داشتند.
این همه داستان راه انداختند به هدف خودشون رسیدند
البته در بین پیام رسان ها گربه سیاهی هم هست که اوایل برای اینکه توی دل جماعت فریب خورده باز کند پیش گربه های دیگه هم می‌رفت و ادعای دوستی میکرد و ناگهان چهره دومش پیدا شد و بعداً در آمد که این گربه سیاه همان گربه ای است که قبلاً رنگ شده بود و سرانجام شد عزیز کرده پدربزرگ.
همه این کار ها بعدا توی صدا و سیما با یک مستند افتخار آمیز که انگار یک نبرد رسانه ای رو پیروز شدند نشان داده خواهد شد.
و خدای که آن بالا نیت همه دروغ های مصلحتی را خوب می داند.
ید الله فوق أیدیهم

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer