در روز های پیشین بیننده و خواننده خبر هایی هستیم پیرامون تحریم های تازه آمریکا برضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و برپایه این تحریم ها نیز برخی شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام تمام برگه های وابسته به این سازمان را بسته است. پس از این کار اینستاگرام در خبر ها خوانده می شود که برخی این کار اینستاگرام را محکوم کرده اند. اکنون کمی درست به این داستان نگاه می‌کنیم و با پرسش و پاسخی کوتاه به یک برآیند درست می‌رسیم:

اینستاگرام چیست؟

اینستاگرام یک برنامه کاربرانه است به این معنی که درونمایه آن از کاربران پر می شود.

اینستاگرام کجاست؟

مانند همه برنامه رایانه ای زیر پرچم یک کشوری می‌باشد. اینستاگرام نیز با نگرش بر اینکه شرکت مالک و دارنده این برنامه در آمریکا هست، آمریکایی بشمار می‌آید.

کار اینستاگرام چه بود؟

پاسخ درست تابعیت از قانون کشور متبوع

آیا قانون مداری یک برنامه محکومیت دارد؟

پاسخ درست نه! باید الگو باشد

کمی خودمانی تر:

مسئولین ما می بایست کمی حرفه ای تر به دور و بر خودشان و به جایگاه خود نگاه کنند گفتن چنین جملاتی تنها یک بازی بیهوده آگهی‌وار (تبلیغاتی) برای ایرانی ها می باشد چون این جملات هیچ ارزش و ایده ای برای کاربران غیرساده ندارد.
هرچند در کشوری که قانون زیر پا گذاشته می شود باید قانون مداری یک برنامه محکوم شود تا خدای ناکرده مردم ما قانون مداری رو یاد نگیرند و چماق کنند روی سر برخی مسئولان که به طور پیوسته در حال قانون‌شکنی و تکرار آن هستند.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer