اگر درباره نحوه اتصال وبلاگ خود به دامنه های سایت سابز سوالی دارید، با دیدن این فیلم می توانید تا میزان زیادی به انها پاسخ دهید.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer