مطمعا شما می دانید چه نوع مطالبی وارد حوزه فناوری و فناوری اطلاعات می شود.

اما جالب است بگویم در نمایشگاه کانون های مساجد استان گیلان که من مسئول غرفه مسجد فاطمیه منظریه رشت بودم متوجه موضوعی شدم.

ما در روز دوشنبه  به تاریخ 10/7/1391 ساعت 17 الی 20 زمان مشاوره فناوری ما بود.

و ما تا آن زمان نمی دانستیم که با وجود اینترنت و کامپیوتر به خانه ها که یکی از پر کاربرد ترین ابزار های این حوزه برای کاربران عادی هستند کسی از معنی و ابزار های آن خبر ندارد.

به همین منظور بلافاصله به مسئول صدای نمایشگاه اعلام کردیم که همراه با گفتن مشاوره فناوری اعلام کنند که درباره کامپیوتر و اینترنت می توانند مشاوره بگیرند.

از شمایی که دانش این موضوع را دارید خواهش می کنم اینترنت و کامپیوتر  و دیگر ابزار های فناوری را برای دیگران همراه با واژه “فناوری” بیاورید تا مردم سطح آگاهی آنان افزایش بیابد.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0