مجله لینوکس توسط QuarterPower Media از سال 1999 منتشر شده، مجله لینوکس منابع برتری برای لینوکس و متن باز در محاسبات سازمانی است.
توسط کارشناسان و رهبران جامعه متن باز نوشته شده است ، مجله لینوکس فناوری اطلاعات حرفه ای ای ارائه می دهد — CXOs، برنامه نویسان ، مدیران سیستم، وب مستر ها، مدیران فناوری اطلاعات — علمی، روشنگری و جهت دهنده اطلاعات باشد.
این تمام مطلبی بود که مجله لینوکس به آدرس(www.linux-mag.com)درباره خود نوشته است و همین طور هست.اگر می خواهید از آخرین اخبار نسخه ها و … امکانات لینوکس و متن باز بهره ببرید حتما سر بزنید و مشترک RSS این مجله باشید.
آدرس مجله لینوکس مگ:www.linux-mag.com

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer