مقدمه

 نرم افزار های بسیاری جهت کوتاه سازی مسیر دسترسی شما برای سفارشی سازی تنظیمات ویندوز وجود دارند. اما هنگامی که می توان با چند کلیک برنامه روزمره ای را برای ویندوز مشخص کرد چرا ویندوز را  -به اصطلاح- سنگین کنیم. یکی از این روش های سفارشی سازی ویندوز، زمانبندی خاموش کردن رایانه شما می باشد که آموزش مرحله به مرحله آن را به شما آموزش خواهم داد.

شیوه

  1. کلیک بر روی “Start”
  2. انتخاب  “All Programs”، “Accessories”
  3. انتخاب  “System Tools”
  4. کلیک بر روی “Task Scheduler”
  5. هم اکنون از منو “Action” روی گزینه “Create Basic Task” کلیک کنید و برای زمانبندی خود یک نام برگزینید و روی دکمه “Next” بفشارید.
  6. در برگ پسین می توانید زمانی را برای انجام این کار گزینش کنید.
  7. در برگ پسین گزینه “Next” برگزینید و ادامه دهید
  8. در بخش “Program/script” بنویسید
  9. در بخش “Add Arguments” بنویسید
  10. در گام پسین تنها روی دکمه “Finish” بفشارید.

پیروز باشید، هم اکنون سیستم شما در زمان مشخص شده خاموش خواهد شد. یکبار دیگر زمانبندی خود را بازنگری کنید.

هرگونه پرسش دیگر را از همین جا بیان کنید

با سپاس از وبسایت ehow.com

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer