چگونه برای کانال های ساده و خارج از پرتال کسب و کار از ابزار پیام زماندار بات فراگیر بهره ببریم؟
برای این کار مراحل زیر رو بروید:
۱٫ وارد پرتال کسب و کار شوید my.gap.im
۲٫ وارد بات پلتفرم شوید
۳٫ از منوی بالا ایجاد ربات بزنید
۴٫ در صفحه ای که باز می شود مشخصات را پر کنید ولی در قسمت شناسه ربات کدی را که ربات برای پیشنهاد شناسه در صفحه راهنما به شما نشان میدهد را بنویسید
۵٫ دکمه ثبت را بزنید
۶٫ به فهرست ربات ها بیایید و ربات را انتخاب کنید.
۷٫ توکن را کپی کنید
۸٫ وارد بات فراگیر شوید
۹٫ وارد بخش مدیریت کانال شوید
۱۰٫ گزینه افزودن کانال را بزنید
۱۱٫ در مکان توکن، توکن گرفته شده را جاگذاری کنید
۱۲٫ شناسه کانالی که میخواهید پیام زماندار به آن فرستاده شود را بنویسید بدون ‘@’
۱۳٫ دکمه ثبت را بزنید
۱۴٫ عضو ربات ساخته شده شوید.
۱۵٫ اکنون می توانید با همین توکن کانال های یک یا چند کانال دیگر را مدیریت کنید.. پایان
به یاد داشته باشید باید شما مدیر آن کانال باشید حتمن.

محدودیت توکن ها برداشته شده است به این معنی که با یک توکن ربات می توانید هر چند کانالی که مدیر یا سازنده هستید را مدیریت کنید.
یکی از ابزار های ربات فراگیر فرستادن پست زمان دار است
@farogirbot

کانال پشتیبانی در گپ

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer