سلام پس از مدت ها دوباره یک نوشتار نو پخش (منتشر) می کنم.
در برگه های (صفحات) وب ناگهان به نوشتاری رسیدم که برای کسانی که دوست‌دار (علاقه‌مند) خواندن نوشته های انگلیسی می‌باشند بسیار سودمند است.
برای بیشتر این کَسان(افراد) پیش‌آمده است که تک‌واژ های کوتاهی (حروف اختصاری)  را ببینند و در کنکاش معنی (=مانَک[به پارسی]) آن باشند.


image

در این نوشتار یک برگه از تارنگار (وبلاگ) را به شما پیشنهاد می دهیم که تک‌واژ های کوتاه کاربردی را برای شما می شناساند (معرفی می کند).
تک‌واژ (حرف) های کوتاه (اختصار) کاربردی زبان انگلیسی- http://wp.me/p5ibqb-mS

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer