دیدم بعضی جاها مسنجر ندارند گفتم براتون مسنجر پرتابل بزارم
این هم از مسنجر یاهو:

Portable yahoo messenger

برای دانلود کلیک کنید

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer