سلام یک موضوع دیگربه موضوعات مجله آنلاین فا اضافه شد.

از این پس به معرفی نرم افزار های پرتابل نیز می پردازم که برای دانستن اینکه پرتابل چیست و به چه نرم افزار هایی گفته می شود نیز می توانید در آینده به انجمن وارد شوید و بخوانید.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0