دفاع از ایران اکنون دفاع از حقیقت ادیان است، بی دین ها، بی باور ها و بسیاری از فرقه های انحرافی در جهت ضربه زدن به ادیان در کوچه پس کوچه های جهان هستند. آنها از هر نگاه و دانش ناقص باورمندان ادیان مختلف در جهت افراطی گری، دوری از دین و یا خنثی سازی آنها در جوامع مختلف کمک می گیرند. گروه های ضد دینی با افراط کلیسا و مذهبیان در عصر حکومت کلیسا افسار را به دست گرفتند و در سایه پیشرفت اقتصادی آرام آرام پیش رفتند و در عصر کنونی روز هایی که مسیحیان نگران تحریف داستان پیامبرانی مانند نوح توسط هالیوود بودند دستشان و نگاهشان از برخورد با چنین رفتار هایی کوتاه بود.

اما اکنون داستان ایران از این قصه جداست نگاه حکومتی که خمینی بنا نهاد یک نگاه متوازن بین همه اعضای جامعه بود هرچند فراز و نشیب های این مسیر باعث دوری از نگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی شد و افراط گرایان چپ و راست هر دست سکان جریان ها و ذهن مردم را به دست گرفتند و اکنون مردم را در یک هزار راهه قرار دادند. نقش مهم مسئولین آگاه و انقلابی در چنین برهه هایی بسیار مهم است.

بی پاسخ گذاشتن رفتار های توهین آمیز و غیر عقلانی چیزی جز ناآگاهی مسئولین را نشان نمی دهد. حضرت علی(ع) هیچگاه در برابر خوارج دست به شمشیر نبرد تا زمانیکه آنها دست به شمشیر بردند، تا آن زمان پاسخ آنها را در خطبه ها و گفتگو ها می داد. یعنی برخورد متوازن. زمانیکه دشمن از نیروی شما و سرمایه شما علیه شما بهره می برد چه کار باید کرد؟ کسانیکه راه خودشان را برگزیدند می بایست از حقوق قانونی خود در ایران محروم گردند چون آنها با اعمال خود مهر تایید خواهند زد بر رفتار رژیم های ضد ایرانی و ضد اسلامی و چه بسا ضد هر دینی که دارای رفتاری استقلال طلبانه به نفع مردم دارند.

با چنین رویکردی به عنوان یک ایرانی پیشنهاد تحریم تمامی عوامل «عنکبوت مقدس» اعم‌از ایرانی و غیر ایرانی را به عنوان حق طبیعی رژیم ایران و مردم ایران نسبت به عوامل این فیلم مبارزه طلبانه را ارایه می دهم.
اینکه چند گفتگو تلویزیونی، چند پست خبری، اینستاگرامی و … تهیه شود و بگوییم همه چیز زاییده توهمات و امیال شخصی چند نفر ایرانی و غیر ایرانی وابسته یا تاثیر پذیرفته است، پذیرفتنی نیست و به اندازه خود تاثیر گذار است. کوچک شمردن تاثیر جشنواره فیلم کن -هر چند که پذیرش چنین فیلم هایی نتیجه معکوس خواهد داشت- هم کار درستی بشمار نخواهد آمد. عدم پاسخگویی و مقابله کردن با این دست ساخته ها را به حساب آزادی بیان خودمان بگذاریم کاری بس نکوهش آور است.
بی تردید کسانیکه به اینجا رسیده اند تا چنین فیلم هایی بسازند تمایل دارند حلقه توجیه جنایات خود را اعم از تحریم‌های اقتصادی، بهداشتی و فناوری و نسل‌کشی های درون ایران از زمان های گذشته تا کنون را ادامه دهند. نسل کشی های مانند قحطی آذربایجان ، یا همین نزدیکی نسل‌کشی سازمان منافقین در کردستان و … .
آنها خواستار خشم و عدم وجود آرامش جامعه در همه زمینه ها هستند. پس باید دست برتر را در پاسخ گویی داشت، آزادانه و شجاعانه حرف از تحریم همه عوامل چنین فیلم هایی سخن گفت و امیدوار بود که این تحریم رسانه ای شود، تا نظر دیگران به این موضوع جلب شود که چرا ایران روی به تحریم عوامل ایرانی و غیر ایرانی یک فیلم آورده و از مورد اتهام قرار گرفتن درباره آزادی بیان هیچ باکی ندارد.

تحریم ها می تواند شامل:

  • ممنوعیت و محکومیت هر گونه معامله نقدی یا انتقال هر سندی به نام افراد و اشخاص مورد تحریم باشد
  • عدم امکان ورود به خاک ایران یا استفاده از مسیر هوایی آسمان ایران توسط هواپیما حامل فرد یا افراد
  • ضبط اموال و دارایی ها
  • جریمه نقدی یا توقیف اموال هر فردی که با یکی از عوامل فیلم ارتباط داشته باشد.

مشخص است که چنین احکامی مشابه همان احکامی است که کشور های ضد ایرانی علیه ایران و همپیمانان آن وضع می‌کنند.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer