بیدار باشید ببینید کسانی که دشمنان اهل بیت هستند و به آنها توهین می کنند در واقع با چه چیز آنها مخالف اند:

🔸شرح حدیثی از #پیامبر اکرم (ص) توسط رهبرانقلاب
🔹پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: این شش چیز را شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت را برای شما قبول می‌کنیم
🔹إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلَا تَکْذِبُوا[هرگاه سخن گفتید،] دروغ [مگویید.]
🔹وَ إِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تُخْلِفُوا[هر گاه وعده دادید، خُلف وعده نکنید.]
🔹وَ إِذَا ائْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا[هرگاه امین‌تان دانستند، خیانت نکنید. در] امانت مالی، امانت موقعیت و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود.
🔹وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ[چشمانتان را] از چیزهایی که خلاف محارم الهی است [فرو بندید.]
🔹وَ احْفَظُوا فُرُوجَکُمْشهوت خودتان را نگه دارید.
🔹وَ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ أَلْسِنَتَکُمْزبان و دست خودتان را نگه دارید؛ یعنی در اختیار داشته باشید.


بهشت تنها بهانه و انگیزه هست در حالی که این شش چیز برای دنیای ما هست. خودتان قضاوت کنید. هر کدام از شما می توانید تبلیغ گر اهل بیت باشید:چه مغازه دار، مهندس، کارگر،کارمند،تاجر و … باشید می توانید یکی از فرستاده های پیامبر برای تبلیغ این شش نشانه از کردار نیک،پندارنیک،گفتار نیک پیامبر باشید.مگر پیامبران در طول تاریخ خلاف گفته یکدیگر چیزی گفتند؟به جای درگیری های ملی،مذهبی و قومی به ارتباطات بیاندیشیدکلام رهبری درباره وحدت کلمه تنها به شیعه و سنی نیست باید آن را به وحدت کلمه در ابعاد ملی و فراملی جویا شد.جایی که با هم زبانان خود در دنیا به یک دیدگاه مشترک برسیم، با هم وطنان دوران باستانی خود از شرق عالم تا غرب عالم به وحدت کلمه برسیم.
سالروز پیام آوران صلح و وحدت جهانی و زنده کننده اخلاق انسانی و حاکمان عادل جهان حضرت محمد(ص)، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد


@saebkhanzadehfeeds

 

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer