گپ بانک هدفش تجارت نیست، گپ بانک هدفش ایجاد بستری برای استعداد هاست. کسانی که می دانند از بستر های گوناگون چگونه بهره برداری کند، گپ بانک رشد و پیشرفت همراه با درکنار هم و دست به دست هم دادن می خواهد.
گپ بانک یک ساله کم کم دارد دندان در می آورد و میخواهد ایران، مادر خویش را صدا بزند.
گپ بانک میخواهد با همصدایی همراهان و دوستدارانش بگوید برای ایران و ایرانی تلاش کنید، با همه نداری ها، با همه سنگ‌اندازی ها، با همه توهین ها، با همه کوچک شمردن ها، با همه اختلاف نظر ها، با همه فرار کردن ها، با همه بی اعتمادی ها چه از خودی چه از بیگانه، با همه دشواری راه، با همه نادیده گرفته شدن ها، با همه بیگانه پرستی ها و بسیاری با همه های دیگر.


اما اعتماد سه هزار کاربر گپ بانک و بیش از ۱۶۰ رسانه (کانال، گروه، سرویس) ثبت شده به ما می گوید ما تنها نیستیم، دست هایی هست که دست ما را بگیرد و بگوید فردا در اختلافات نیست در کنار هم بودن هست. حتی اگر بسیاری از ویژگی ها بیگانگان را در نظر بگیریم هنوز ایرانی بودن افتخار خیلی هاست هنوز ایرانی بودن یعنی به اختلافات نگاه نکردن.
ما پیروزیم حتی اگر اعضا گپ بانک از سه هزار فراتر نرود. سه هزار شماره کوچکی نیست.
اکنون به بهانه یک سالگی گپ بانک جامه نو کردیم. تصویر گپ بانک تغییر کرد و سایت گپ بانک بروز شد و می خواهیم یک آمار از سایت گپ بانک در اختیار کاربران بگذاریم.
تا به کاربران(شرکای گپ بانک) گزارش عملکرد دهیم.
کل رسانه ها:۱۶۱
کل کلیک برای ورود به رسانه ها:۲۲۸۷
کل کلیک یکتا برای ورود به رسانه ها:۲۲۳۷
کل مشاهدات از صفحه رسانه ها۳۷۰۹۱
آخرین بروزرسانی رسانه ها۱۳۹۷/۴/۳
پر کاربر ترین رسانه «آموزش زبان انگلیسی» با ۱۹۱۵۵ کاربر
پر بازدیدترین رسانه «قشقایی قزه» با ۹۱۵ کاربر
پر کلیک ترین رسانه «آب و هوا پارسی جو» با ۴۰ کلیک
پر کلیک ترین (یکتا) رسانه «آب و هوا پارسی جو» با ۳۸ کلیک
دست ما را بگیرید. گپ بانک رایگان پیش خواهد رفت چون شما رایگان وقت گذاشتید برای گپ بانک.

بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم انیس جان غم فرسوده و بیمار هم باشیم
شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم شود چون روز، دست و پای هم، در کار هم باشیم
فیض کاشانی
با سپاس
صائب خانزاده
برنامه نویس و ایده پرداز گپ بانک
https://gapim.subz.ir
@saebkhanzadehfeeds
https://twitter.com/saebkhanzadeh
https://linkedin.com/in/saebkhanzadeh
https://skhanzadeh.ir/fa/

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer