سلام

زمان طولانی ای هست که نوشته ای در تارنما نفرستادم. برای فرستادن این نوشته هم یک نرم افزار محلی رو بهونه کردم.

گیلکی یکی از زبان های ایرانی هست که کم کم درحال دیدن، به فراموشی سپردن ساختار و واژگان آن هستیم. ولی چندین سال هست که خواست گردآوری واژگان و منابع و ساختار آن مورد توجه دوستداران و سخنوران آن می باشد.

از این رو خط گیلکی نیز که در چند سال پیشین مورد پسند شده و حتی به این خط کتاب منتشر شده است پیش بسیاری از سخنوران آن نا آشنا می باشد. از این رو با این پیشگفتار می خواهم اپلیکیشن تخته کلید گیلکی رو به شما بشناسانم که با آوا های گیلکی همسان شده است.

از آنجایی که این خط مانند خط فارسی هست دشواری کمی برای یادگیری آن خواهید داشت. یک منبع ویژه یاد گیری خط نیز برای آشنایی خواهم گفت.

‏«گیلکی کیلیدتأخته» را در بازار اندروید ببین:

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.junglesofts.gilakikeyboard&ref=share

آموزش خط گیلکی

خط ؤ لت (خط و کیبؤرد)

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer