جالب هست برای من ایرانی ای که کشورم رو یک کشور فرهنگی میدونم، دارای فرهنگی کهن که با ادیان کهن چون زرتشت گره خورده است. در هنگامی که من به پشت سر ایران امروز نگاه می کنم متوجه می شوم هرچه دور تر میشویم یک سری خصوصیات در تمامی کار جز جنبه های اصلی هر فعالیتی محسوب می شد.

یکی از این جنبه ها احترام به فرهنگ و اخلاق مداری است.

ایرانیان همیشه انسان های به روز و پیشرو با مد روز بوده اند و اثبات این ادعا را می توانید در تاریخ به ویژه زمان حکومت بزرگ هخامنشیان بخوانید که حتی با وجود سلطه بر تمامی اقوام و فرهنگ ها، مناسب ترین ها را از اقوام مختلف برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کردند.

اما به حال و این دنیای مجازی نگاه کنیم دنیایی که باید قبول کرد که بسیاری از شما مخاطبان و من  دارای زندگی دیگری یا حتی شخصیتی دیگری در آن داریم.

کمی به اطراف این دنیا توجه کنید کمی خاص تر به دنیا سایت های پارسی کدام وبسایت ها وقت شما را پر می کنند؟

مطمئنن یکی از سه گزینه اول شبکه های اجتماعی هستند. شبکه هایی که به صورت قارچ در حال افزایش و بدون هدف شما را با تبلیغات گوناگون به سمت خود میکشند و در ازای زمانی که شما به آنها می دهید چیزی به شما نمی دهند.

شبکه هایی که حتی از نظر ایده های نرم افزاری و توسعه باید گفت صفر (۰) عمل می کنند و تنها با استفاده از اسکریپت ها و یا سی ام اس های آماده و رایگان مدام در حال افزایش اند ، اگر ارتقایی شما در این سایت ها مبینید تنها به خاطر به روز شدن خود این اسکریپت ها و سی ام اس ها هستند و نه ایده خلاق و توسعه طلبانه صاحبان آن.

در این بین باید بگویم انگشت شمار اند سایت هایی که به صورت راهبردی اقدام به فعالیت می کنند.

شما از دنیای مجازی چه می خواهید؟

نظر شما چیست؟

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer