بسیار عالی شاید هیچ طرفدار بازی ای لینوکس نمی یاد ولی طرفدار های لینوکس برای بازی هاشون ول نمی دهند می پرسید چرا ؟

سایتی که من به شما معرفی خواهم کرد <مرکز داده بازی های لینوکس> نام دارد. نام این تارنما همه چیز را مشخص می کند.
معرفی این تارنما نیز هدیه من به شما به مناسبت بازگشت من به لینوکس است.
نوع بازی ها
اگر درباره نوع بازی هایی که در این سایت وجود دارد سوال دارید باید بگویم: همه جور بازی از استراتژیک گرفته تا ورزشی وجود دارد ولی به خاطر نوع افرادی که از لینوکس استفاده می کنند و بیشترین افراد آن متخصصان جامعه خود هستند باید بگویم بیشتر استراتژیکی می بینید.
همه بازی ها رایگان اند؟
مسلمن همه بازی ها رایگان نیستند بعضی از این بازی ها با یک بار پرداخت هزینه می توانید تمامی نسخه های آن را به آزاد دریافت کنید.
بعضی از این بازی ها نیز باید به ازای هر نسخه هزینه پرداخت کنید.
نصب بازی ها سخت است؟
نسب بازی ها بستگی به سیستم عامل و بسته نصبی آنها دارند. بعضی از آنها بسته های دبیان هستند. که مانند فایل های اجرایی ویندوز و حتی راحت تر از آنها عمل می کنند. بعضی از آنها بسته های فشرده شده اند که چند عملیات ترمنیالی نیاز دارد.

آدرس سایت: www.lgdb.org

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer