به دنبال اعلام مدیر گوگل مبنی عدم توقف پخش فیلم توهین آمیز به پیامبر (ص) ، علمای مسلمان برای اعتراض، استفاده از گوگل و سایت یوتوب را در تمامی کشور های مسلمانان به مدت 2 روز 24 و 25 سپتامبر (3 و 4 مهر) منع و تحریم کردند. طبق پیش بینی انتظار می رود سهام شرکت گوگل افت کرده و خساراتش به دویست و ده میلیون دلار (210,000,000$) برسد.
لطفا پخش کنید تا بزرگترین حرکت در دفاع از پیامبر خدا را انجام دهیم. 

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer