امروز می خواهم یک وبلاگ مفیدی ملی مذهبی را برای شما معرفی کنم که به شما کمک می کند یک نشریه محلی داشته باشید.

این وبلاگ یک سری محتوا ها را برای نشر توسط شما در مراکز مورد علاقه تان می گذارد و شما می توانید با مجوزی که صاحبان آن مبنی بر تغییرات نام و لوگو آن به انتشار دهندگان داده منتشر کنید.

ویژه نامه ها رایگان اند و قابل تغییر پس از امروز نشریه ملی مذهبی حوزه کاری خود را افتتاح کنید.

به ویژه نامه سر بزنید

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer