خوب وب2 هست دیگه اگخه همه چی توش پیدا نکردی باید تعجب کنی . حال یه موزه ساعت به شما معرفی می کنم. خوبه نه؟یه سری بزنید.

 

برداشتن مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد.

دریافت نوار ابزار فارسی

 

موزه آنلاین

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer