دسته: افغانستان

سابز دات آی آر – دامنه رایگان با قابلیت اتصال به دامنه

مقدمه مدت هاست کاربران ایرانی که می خواهند پا به عرصه وب بگذارند، به دنبال هاست ها و دامنه های رایگان هستند و همیشه برای این کار می بایست به…