سلام
SDK ای که برای ربات سازان بله طراحی کردم در صفحه رسمی مربوط به توسعه دهندگان بله قرار گرفته که دوستان می توانند ازش استفاده کنند همچنین می توانند برای توسعه آن در ارتباط باشند یا در بهبود آن همکاری کنند.

sdk بله ای که سفارشی ساختم یک تغییر کوچک براساس گزارشاتی که به ربات های خودم میرسید دادم.
اکنون ربات برای تابع MessageTYPE مقدار left_chat_member را هنگام دریافت خروج کاربر از گروه میگیرد که برنامه نویسان می توانند براساس آن برنامه ریزی کنند. اما متاسفانه مقدار شناسه پیام برابر با صفر هست و فعلا تنها می توانید این را متوجه شوید.

هنوز گزارشی برای «ورود کاربر به گروه» از طرف بله به سرور های ربات فرستاده نمی شود برای همین منظور این نوع پیام هنوز در SDK قرار نگرفته است.
https://devbale.ir/node/162

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0