سلام.

پیش‌گفتار

اگر زمانی نیاز پیدا کردید یک معنی یک متن را بفهمید چه می کنید؟ یا نوشته های روی یک تندیس در یک کشور خارجی یا حتی نوشته های روی یک جعبه و …. . راه کار شما چیست؟ آیا مترجم استخدام میکنید یا تک تک واژه ها را خودتان می نویسید و به گوگل می دهید تا بفهمید چه میکند؟

خب امروز من برای شما یک رباتی فراهم کردم که شما می توانید عکس گرفته شده را به آن دهید و ترجمه شده تحویل بگیرید.

بات ترجمه پیشرفته ترجمه از عکس

ربات ترجمه پیشرفته این امکان را می دهد که شما عکسی با ضوابط ویژه به آن دهید.

یک منو تنظیمات نیز نیاز شما را از هر بار انتخاب های تکراری زبان، برطرف می کند. شما می توانید زبان تصویر و زبانی که به آن برگردانده شود را مشخص کنید.

همچنین شما میتوانید مشخص کنید که متن اصلی به همراه متن ترجمه شده برای شما نمایش داده شود یا خیر.

برای ورود به این ربات روی این لینک کلیک کنید

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer