سلام

کدنویسان گرامی PHP باید بدانید که در PHP هرچند پلتفرم ها و فریم ورک های گوناگون و بیشماری دیده می شود ولی باید بدانید برای یک کدنویس حرفه ای زمان برنامه نویسی و کوتاه نویسی هم دلچسب و بهینه کننده کد ها هست. امروز میخواهم از کوتاه‌نویسی شرط مقایسه یا IF رو برای شما بنویسم.

نمونه اصلی شرط:

if({shart}){

$natije=true;

}else{

$natije=false;

}

حالا با هم نمونه کوتاه‌نویسی رو نشان می دهم:

$natije= {shart} ? true : false;

کمی دقت کنید، این نوع کدنویسی در شرایطی بکارگرفته می شود که در هر دو بخش “اگر” و “وگرنه” نتیجه در یک متغیر ریخته شود.
در بخش {shart} می توانید هر نوع شرطی باشد.مانند:

$var==true

یا

isset($var)

در نمونه بالا اگر شرط درست باشد متغیر $natije با true پر می شود و اگر شرط درست نباشد با false پر می شود. شما می توانید به جای true و false از ورودی های دیگر بهره ببرید مانند یک رشته، عدد و ….

{بیشتر خواهد شد}

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer