مساله

شاید برای شما پیش آمده باشد که بدون اینکه کدی نوشته باشید در بین برخی خط های زبان برنامه نویسی خود در PHP یک فاصله های ناخواسته ای می بینید.

این یک اختلال در کد پی اچ پی هست، به دلیل اینکه شما دارید از یک فایل با کدبندی (Encoding) UTF-8 یا UTF-8 BOM بهره میگیرید.

راه حل

پس از اینکه برنامه نویسی خود را با انکدینگ UTF-8 به پایان رساندید از طریق نرم افزار کدنویسی خود (برای من: Notepade++) دوباره به ANSI تبدیل کنید.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer