تی اف تی (TFT : Thin-Film Transistor ) در لایه نازک ترانزیستور و آی پی اس(IPS : In-plane switching) درون سطح سوئیچینگ قرار می گیرد. آی پی اس – ال سی دی(IPS-LCD) بهترین نمایش زاویه ای  را نسبت به تی اف تی – ال سی دی (TFT-LCD) دارا می باشد. توانایی  آی پی اس – ال سی دی  در استفاده از دو ترانزیستور برای هر پیکسل است در حالی که برای تی اف تی – ال سی دی تنها یک پیکسل می باشد. این توانایی نیروی بیشتر در نور پیشزمنیه می دهد که این دقت رنگ ها را بیشتر به هدف نزدیک می کند، و به نمایشگر  اجازه نمایش در زاویه ای پهن تر را می دهد.  از سوی دیگر به همین بابت آی پی اس – ال سی دی نیروی برق بیشتری را نسبت به تی اف تی ال سی دی بهره می برد. کما اینکه تی اف تی – ال سی دی بسیار تندتر و سریع تر از آی پی اس – ال سی دی می باشد.

نمایش ضخامت نمایشگر های تلفن همراه
نمایش ضخامت نمایشگر های تلفن همراه

در کل نظر من این است که آی پی اس ها بیشتر به درد نمایشگر ابزار هایی خورده می شود که برای نمایش عمومی و جمعی خواهد بود مانند گوشی ها همراه، در حالی که تی اف تی به درد ابزار هایی می خورد که مشاهده کنندگان این نوع ال سی دی ها  باید محدود باشند و در برایر نور ها همچون خورشید نباشند و همچنین نیاز به پاسخ سریع در نمایش مانند نمایشگر های داشبورد خودرو.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer