برچسب: صائب خانزاده

SDK غیررسمی برای پیام رسان بله

اکنون ربات برای تابع MessageTYPE مقدار left_chat_member را هنگام دریافت خروج کاربر از گروه میگیرد که برنامه نویسان می توانند براساس آن برنامه ریزی کنند. اما متاسفانه مقدار شناسه پیام…

ربات حرفه ای فراگیر

ویژگی ها: ❇️ مدیریت بی نهایت بات کانالی ❇️🔰فرستادن پست، پاک کردن ❇️ جستجوگر همه کار ❇️🔰 وب، ویدیو، تصویر، دانلود، آهنگ، نقشه ✳️تبدیل عکس به متن برای استفاده از…