سلام

مقدمه

به عنوان کد نویس پیش‌آمده که یک کد را با کمی تغییر در جایی دیگر بنویسم و متوجه اشتباهات نوشتن خود نشده باشم. ساعت ها پشت سیستم و خیره به صفحه نمایشگر برای یافتن اشتباه کارم بدنبال گشتن یک سیمی کالن(نقطه ویرگول) یا یک متغیر بدون نمادش می گردم که ببینم در نمونه اصلی با نمونه رونوشت گرفته شده چه فرقی دارد. ولی در این نوشتار می خواهم تارنما(سایت) ای به شما بشناسانم که کار را در کسری از ثانیه راحت می‌کند.

دیف چکر (DiffChecker)

این نوشته بخش بندی بسیاری ندارد چون کار با این خدمت بر خط (سرویس آنلاین) مانند خوردن آب می‌ماند.

دو محیط نوشتن برای شما آماده هست و شما در سمت چپ نوشته درست را می‌گذارید و در سمت راست نوشته ای که میبایست با نوشته درست مقایسه شود را می‌گذارید. حالا دکمه “Find Difference” را می‌زنید. تا در همین برگه به شما تفاوت و اختلافات دو نوشته را نشان دهد.شما می‌توانید پیش از فشردن دکمه اختلاف یاب از فهرست بالای دکمه زمانی برای نگهداشتن برآیند این بازبینی را به تارنما بدهید. در پایان یک پیوند مانند زیر به شما می‌دهد:

www.diffchecker.com/iE5DHfqw

 شما از این ابزار برای کار های دیگری نیز می توانید بکار بگیرید که نیاز به یافتن اختلاف باشد.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0