با کمال تاسف مطلع شدم، یکی از مربیان دلسوز و مهربان من به دیار حق شتافت.
رضا روستا زاهدی مربی گرامی فنی و حرفه ای رشت روز شنبه دعوت حق را لبیک گفت. ایشان مربی فتوشاپ بنده بودند و حق استادی برگردن بنده دارند. امیدوارم با صالحین محشور گردد.

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0