سلام

مقدمه

الان حدود پانزده دقیقه به سه بامداد روز پنج شنبه مانده و در گشت و گذار خود به تارنمایی مفید برخوردم که فکر کنم همه شما (اهل علم) به  آن نیاز خواهید داشت. چه سایتی؟! یعنی تیتر این نوشته موضوع سایت رو مشخص نکرد؟!

توضیح بیشتری می دهم، شاید برخی از شما به این پرسش برخورده باشید که چرا برخی کلمات اختصار چند معنی جدا از یکدیگر دارند!؟ یا معنی یک کلمه اختصار چیست؟

بله کاربرد این تارنما نمایش معانی اختصار یک کلمه برای شما می باشد. جالب است؟نه؟!

نحوه کار

اینکه چگونه با این سایت کار کنید سخت نیست، مانند یک جستجوگر حروف کلمه اختصار را بنویسید تارنما برای شما پیدا می‌کند البته ساختار نمایش این تارنما مانند یک وبلاگ طراحی شده است. نکته جالب اینجا است که کلمه مخففی که شما فکر می کردید یک یا دو معنی داشته باشد ناگهان با سیلی از معانی به شما معرفی خواهد شد!!! پس مراقب باشید.

منبع: www.abbreviationfinder.org

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer