سلام در این ساعت نوشتاری (یا مقاله ای) درباره اینکه کاربران برنامه (یا اپلیکیشن) اندروید شما (توسعه دهنده و برنامه نویس) از طریق شبکه اجتماعی گوگل پلاس به اشتراک بگذارند را قرار می دهم، امیدوارم مفید واقع گردد.

با پلتفرم اندروید گوگل پلاس، شما قادرید به افزودن دکمه در اپلیکیشن اندروید خود.

۱)شما ابتدا نیاز به مقدار دهی به آبجکت یا شیء PlusClient در اکتیویتی خود دارید.

۲) قرار دادنPlusOneButton در لای اوت خود:

  <com.google.android.gms.plus.PlusOneButton
    xmlns:plus="http://schemas.android.com/apk/lib/com.google.android.gms.plus"
    android:id="@+id/plus_one_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    plus:size="standard"
    plus:annotation="inline" />

۳) اختصاص دادن PlusOneButton به یک متغیر عضو در کنترل Activity.onCreate:

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  mPlusClient = new PlusClient(this, this, this);
  mPlusOneButton = (PlusOneButton) findViewById(R.id.plus_one_button);
}

۴) بروزآوری وضعیت PlusOneButton متمرکز کردن اکتیویتی هر لحظه در کنترل Activity.onResume خود:

protected void onResume() {
  super.onResume();
  // Refresh the state of the +1 button each time the activity receives focus.
  mPlusOneButton.initialize(mPlusClient, URL);
}

برای دریافت اطلاعات بیشتر https://developers.google.com/+/mobile/android/#recommend_content_with_the_1_button را ببینید.

متن ترجمه شده

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer

 
Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0