آیا تابه حال به فکر استفاده از منابع خارجی نموده اید مخصوصا منابع به زبان انگلیسی اکنون لینکی را در اختیارتان می گذارم که به وسیله آن می توانید متن های انگلیسی خود را آنلاین (روی خط) ترجمه کنید

برداشتن مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد.

ترجمه آنلاین

امید وارم لذت ببرید در ضمن این سایت مطعلق به نوار ابزار فارسی می باشد که دارای قابلیت ترجمه کلمه شش زبان و باضافه بر عکس آن است.حتما دانلود کنید

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer