واژه نامه آزاد توکا

واژه نامه آزاد توکا یک سرویس آنلاین برای ارائه خدمات واژه نامه می باشد به این صورت که کاربران می توانند در آن واژه نامه سفارشی خود را بسازند و پس از آن واژه های مورد نظر را مشخصات مربوطه وارد کنند. کاربران دیگر سایت نیز می توانند درون واژه نامه هایی که در توکا ثبت شده اند جستجو کنند و دنبال یافته ها خود بگردند.

این واژه نامه یک پروژه در حال گسترش است.

ورود به واژه نامه آزاد توکا