دیگر ساخته ها

اپلیکیشن موبایل

همیار سروش

همیار سلام

وبسایت

مرجع کانال های سروش

مرجع کانال های سلام

مرجع کانال های نسیم

خدمات مبتنی بر دیگر برنامه ها

مجموعه گروه های گپ افزاری «گروه های صلح»
۱️⃣۰️⃣ هواشناسی تعاملی پارسیجو
🔰 gap.im/pweather
۲️⃣۰️⃣بانک کانال،گروه و سرویس
🔰 gap.im/gapbank
۳️⃣۰️⃣کوتاه کننده لینک یون
🔰 gap.im/yon_ir
۴️⃣۰️⃣کوتاه کننده لینک های داخل متن یون
🔰 gap.im/yon_text
۵️⃣۰️⃣ بازی دوز یا XO دو نفره
🔰 gap.im/xogame
۶️⃣۰️⃣مترجم
ترجمه از هر زبانی به فارسی
🔰 gap.im/translate
۷️⃣۰️⃣سرویس ساخت رای گیری
🔰 gap.im/polling
۸️⃣۰️⃣هم ارز پارسی واژگانه بیگانه
🔰 gap.im/beparsi
۹️⃣۰️⃣کانال هواداری اخبار سپیدرود
🔰 gap.im/sepidroodsc
۰️⃣۱️⃣اخبار فناوری اطلاعات
🔰 gap.im/itatir
۱️⃣۱️⃣آب و هوای روزانه
تازه ترین وضعیت آب و هوایی شهر شما
🔰 gap.im/dailyweather
۲️⃣۱️⃣خبرگزاری بسیج
🔰 gap.im/basijnews_ir
۳️⃣۱️⃣خبرگزاری دیارمیرزا
🔰 gap.im/diyarmirza
۴️⃣۱️⃣رویترز؛ اخبار جهان
🔰 gap.im/reutersworld
۵️⃣۱️⃣KHAMENEI.IR
🔰 gap.im/ir_khamenei
۶️⃣۱️⃣دولتگرام
🔰 gap.im/dolatgram
۷️⃣۱️⃣مرجع آزاد رسانه های گپ
🔰 gap.im/gapimbank
۸️⃣۱️⃣پرتال خضراء آی تی ،رشت
🔰 gap.im/khazrait

با سپاس بی کران

برای دیدن فهرست سرویس ها: gap.im/supportprogrammer