دیگر ساخته ها

اپلیکیشن موبایل

همیار سروش منسوخ شد

همیار سلام منسوخ شد

وبسایت

هاب شبکه های اجتماعی (ارسال همزمان مطلب به شبکه های اجتماعی ایرانی و خارجی)

مرجع کانال های سروش منسوخ شد

مرجع کانال های سلام منسوخ شد

مرجع کانال های نسیم منسوخ شد

خدمات مبتنی بر دیگر برنامه ها

ربات هم اشتراکی فایل صوتی – بات آهنگ یاب

مجموعه گروه های گپ افزاری «گروه های صلح»
۱️⃣۰️⃣ هواشناسی تعاملی پارسیجو
🔰 gap.im/pweather
۲️⃣۰️⃣بانک کانال،گروه و سرویس
🔰 gap.im/gapbank
۳️⃣۰️⃣کوتاه کننده لینک یون
🔰 gap.im/yon_ir
۴️⃣۰️⃣کوتاه کننده لینک های داخل متن یون
🔰 gap.im/yon_text
۵️⃣۰️⃣ بازی دوز یا XO دو نفره
🔰 gap.im/xogame
۶️⃣۰️⃣مترجم
ترجمه از هر زبانی به فارسی
🔰 gap.im/translate
۷️⃣۰️⃣سرویس ساخت رای گیری
🔰 gap.im/polling
۸️⃣۰️⃣هم ارز پارسی واژگانه بیگانه
🔰 gap.im/beparsi
۹️⃣۰️⃣کانال هواداری اخبار سپیدرود
🔰 gap.im/sepidroodsc
۰️⃣۱️⃣اخبار فناوری اطلاعات
🔰 gap.im/itatir
۲️⃣۱️⃣خبرگزاری بسیج
🔰 gap.im/basijnews_ir
۳️⃣۱️⃣خبرگزاری دیارمیرزا
🔰 gap.im/diyarmirza
۴️⃣۱️⃣رویترز؛ اخبار جهان
🔰 gap.im/reutersworld

مرجع آزاد رسانه های گپ
🔰 gap.im/gapimbank

۸️⃣۱️⃣پرتال خضراء آی تی ،رشت
🔰 gap.im/khazrait

با سپاس بی کران

برای دیدن فهرست سرویس ها: gap.im/supportprogrammer