بایگانی برچسب‌ها : قطعی اینترنت سراسری

برای توسعه دهندگان و مدیران وب در دوران قطعی اینترنت آبان ۹۸ چه گذشت؟

سلام، پیش‌گفتار

همانطور که برخی از دوستان در جریان هستنند در این مدت با تصمیم مسئولان محترم و مکرم ایرانیان از دسترسی به اینترنت جهانی محروم شدند و در ازای آن شبکه اینترنت ملی یا اینترانت ملی فعال ماند.

مانند گذشته به طور گزیده وار بر آنچه روی‌داده است اشاره میکنم باید بگویم این یک نوشتار آزاد و فنی هست نه یک نوشتار سیاسی یا اقتصادی. هرچند بخشی سیاست و اقتصاد از نگاه شخصی وجود دارد.

آ. دسترسی به برخی سایت های داخلی یا غیر ممکن شد یا ناقص بالا می آیند

بررسی برخی سایت های دارای مشکل در زمان قطعی آبان ۹۸

یعنی سایت های مهم و ملی یا طرح های ملی ای که از لحاظ رسانه ای روی آن کار شده بود در دسترس نبودند!

ب. مجموعه ای از توسعه دهندگان از دسترسی به تجهیزات و امکانات محروم شدند

ادامه‌ی خواندن