ثبت‌نام مهر ۹۹ دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت همراه با تقسیط شهریه و آموزش مجازی و حضوری
بدون آزمون و با هر دیپلمی
ثبت نام از سایت سازمان سنجش sanjesh.org
تلفن تماس ۰۱۳۳۲۴۶۵۵۸ثبت‌نام مهر ۹۹ دانشگاه علمی کاربردی

By Saeb Khanzadeh

Programmer and Computer Engineer