خرید نصب کافه بازار | بررسی تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فناوری فروش هویت های جعلی در فضای مجازی

خرید نصب کافه بازار | بررسی تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فناوری فروش هویت های جعلی در فضای مجازی

نمونه های جعل در بازار های اینترنتی
فروش نصب کافه بازار

داد و ستد بر سر فروش هیچ

بازار نرم افزار و اینترنت در ایران در حال پر شدن از جعل هویت هست.
گویا ایرانی ها علاقه زیادی به خرید و فروش هویت دارند! باید از دید اجتماعی پدیده جعل رو بررسی کرد که تا این اندازه در همه بخش های اجتماع و اقتصاد ورود کرده! برپایه این تصویر به طور نمونه چطور می توان به فروشگاه اپ اول ایران اعتباری قایل شد؟ و آیا خود این فروشگاه اپ از این موضوع بی اطلاع هست یا نفع می برد؟
آیا کافه بازار معتبر است؟!

گذر از موضوع کافه بازار آیا فروش حساب های جعلی، بازدید های جعلی، و بسیاری از جعلیات در فضای مجازی مانند جعل شناسنامه، برگه های رسمی مانند حسابداری که حکم قضایی دارند، از سوی وزارت ارتباطات نباید به عنوان یک جرم شناخته شود؟ ادامه‌ی خواندن